Cztery typy osobowości

Współczesna psychologia wyróżnia wiele typów osobowości, a opis charakteru sprowadza się raczej do wskazania stopnia nasilenia kluczowych cech, takich, jak stabilność emocjonalna, otwartość czy ekstrawertyzm. Niemniej jednak czasem używa się też klasycznego podziału na cztery typy osobowości. To też podział, który występuje w wielu popularno-naukowych publikacjach.

Cztery podstawowe typy to choleryk, melancholik, sangwinik i flegmatyk. Czym się różnią? Choleryk to osoba energiczna, która jest cały czas w ruchu. Lubi dominować i nie znosi nudy.

Jednocześnie jest niestabilna emocjonalnie i tym właśnie różni się od sangwinika. Można powiedzieć, że sangwinik to taki mniej neurotyczny choleryk – również pełen energii, ale pozbawiony nadmiernej nerwowości. Podobna zależność łączy melancholika i flegmatyka.

W tym wypadku osobowością neurotyczną jest melancholik. Raczej spokojny, zamknięty w sobie, introwertyk, który jest niestabilny emocjonalnie to właśnie melancholik. Flegmatyk też jest spokojny i ma skłonność do introwertyzmu, ale nie jest neurotyczny.