Jak wygląda kontrola Sanepidu?

Kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej możemy spodziewać się jeszcze przed rozpoczęciem działalności w branży gastronomicznej. Tylko pomyślne przejście oględzin daje nam możliwość otwarcia własnego lokalu. Możemy spodziewać się wizytacji również w późniejszym czasie, gdy nasza restauracja będzie już działać.

Warto wiedzieć, że Sanepid ma prawo do złożenia nam niezapowiedzianej wizyty tylko w wyjątkowych przypadkach. Zwykle inspektor umówi się z nami, aby skontrolować nasz lokal w dogodnym dla nas terminie. Na samym początku kontroler powinien pokazać nam swoją legitymację, upoważnienie do odbycia inspekcji, a także przedstawić cel oraz zakres kontroli.

Naszym obowiązkiem z kolei jest przedstawienie umowy najmu lokalu lub akt własności, umowę o wywóz nieczystości, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, numery REGON i NIP, sprawozdanie z badań wody oraz protokół dotyczący głośności i wydajności wentylacji. Przedsiębiorca ma prawo uczestniczyć we wszystkich czynnościach kontrolnych lub upoważnić osobę, która weźmie udział w inspekcji zamiast niego. Właściciele lokali często starają się uniknąć wizytacji.

Warto jednak pamiętać, że za utrudnianie lub próby udaremnienia kontroli możemy zostać ukarani karą grzywny, a nawet pozbawienia wolności.