Matura kiedyś i dziś

W latach 2004-2005 matura – czyli egzamin towarzyszący szkole średniej już od czasów przedwojennych – przeszedł ogromną metamorfozę. Jak kiedyś wyglądała matura i co się w niej zmieniło? Dawniej nie było przede wszystkim skali procentowej, a wynik matury wyrażany był w skali ocen 1-6.

Uczniowie obowiązkowo zdawali dwa przedmioty – język polski i drugi wybrany. Prace maturalne nie były jednak sprawdzane przez komisje, a przez nauczycieli z danej szkoły, którzy oceniali je według własnych odczuć, a nie narzuconego z góry klucza.

Obecny system wydaje się więc bardziej sprawiedliwy. Z drugiej strony zarzuca mu się, że uczy jedynie rozwiązywania testów i zadać zgodnie ze wzorem, a tym samym zabija w uczniach kreatywność.

Kiedyś nie każdy musiał zdawać także egzaminy ustne – jeśli uczeń miał odpowiednio wysokie wyniki w nauce z danego przedmiotu oraz dobrze zdał egzamin pisemny, mógł zostać z formy ustnej zwolniony. Jednocześnie dawniej wyniki matury nie były brane pod uwagę przy przyjęciu na studia – kandydaci musieli zdać osobne egzaminy.

Dziś to właśnie matura jest decydująca.