Najwyższy poziom szacunku

Stosunki między ludźmi jest dość skomplikowana sprawa.

Kiedy występuje potocznie nazywana „niezgodność charakterów” wśród pracowników firmy może dojść do nieporozumień oraz powodować niekomfortową atmosferę w miejscu pracy.

Menadżer kierujący grupą ludzi powinien umieć okazywać zrozumienie, nie oceniać a także budować szacunek do siebie ale także w stosunku do ludzi, którymi zarządza.

Kiedy człowiek jest szanowany przez zwierzchnika zarówno jego praca jak i stosunki z innymi członkami załogi są dużo lepsze.

Miła i spokojna atmosfera wśród pracowników sprawia, że zadania wykonuje się z większym skupieniem, dokładnością i zaangażowaniem.

Chętniej także przychodzi się do pracy i nie ma się oporów porozmawiać o trudnościach bądź sukcesach z współpracownikami czy też samym kierownikiem.

Taki pozytywny lub chociażby poprawny klimat w miejscu pracy to o wiele bardziej lojalni pracownicy, dużo rzadsza rotacja a także większe możliwości awansów i rozwoju w ramach jednej ekipy.