Przemoc rodzi przemoc

Gdy spotykasz się z przemocą, zapewne krytykujesz osobę, która dopuściła się aktu agresji. Oczywiście Twoja reakcja jest słuszna, ale warto również zdać sobie sprawę z tego, jakie są przyczyny agresywnych zachowań. Rzadko zdarza się, by osoba nie mająca żadnych problemów w życiu osobistym i taka, która nigdy nie była ofiarą przemocy, sama regularnie stosowała przemoc.

Innymi słowy, najczęściej przemoc stosują ofiary przemocy. Jeśli dziecko jest bite przez rodziców, będzie czuło się upokorzone, a obniżoną samoocenę postara się nadrobić okazując siłę w szkole czy na podwórku. Dziecko chce stosować agresję wobec rówieśników, bo jedynie tak może odbudować swoją zaburzoną samoocenę.

Nierzadko ten schemat jest utrwalany i powtarzany w życiu dorosłym. Z tego powodu warto podchodzić z umiarem do krytykowania osób agresywnych. Oczywiście izolacja od społeczeństwa jest często konieczna, ale warto pamiętać, że agresor prawdopodobnie kiedyś również został skrzywdzony i stąd wzięło się jego niepoprawne zachowanie.