Współczesna architektura krajobrazu

www.basztarzemien.pl

Każda dziedzina nauki zmienia się na przestrzeni wieków i dziesięcioleci. Tak też jest z architekturą krajobrazu, która współcześnie ma zdecydowanie mniej ograniczeń i więcej narzędzi do tego, żeby się rozwijać i penetrować coraz to nowe obszary. Rzecz jasna, ogromny wpływ ma na to rozwój technologiczny i cywilizacyjny, jaki dokonał się w ostatnich dekadach.

Współcześni architekci krajobrazu podczas tworzenia swoich projektów korzystają już nie tylko z przyrządów kreślarskich i papieru, ale również z nowoczesnych komputerów i specjalistycznego oprogramowania, co czyni ich pracę efektywniejszą i łatwiejszą. Kiedy w prosty sposób można stworzyć sobie trójwymiarowe wizualizacje, to jest naprawdę ogromne ułatwienie. Oczywiście, współcześnie mamy również do dyspozycji bardzo różnorodne i praktyczne materiały, z których wykonuje się rzeźby czy też innego rodzaju instalacje znajdujące się na terenach zielonych.

Dawniej zasób tych materiałów, a także form, był zdecydowanie mniejszy.