Wyczucie w rekrutacji

Osoba na stanowisku menadżerskim oprócz cech przywódczych powinna wykazywać się także wyczuciem do ludzi. Szczególnie istotne jest to w procesie rekrutacji.

Kiedy kierownik przeprowadza rozmowę z kandydatem powinien dokładnie zaobserwować wszystkie wykazywane cechy a także potrafić ocenić jego umiejętności interpersonalne, otwartość czy umiejętność komunikacji. Menadżer musi także mieć dobrą intuicję.

To ważne w całym procesie rekrutacyjnym. Skuteczny lider nie powinien także paraliżować na wstępie nowego rekruta.

Powinien stwarzać warunki wzajemnego szacunku i otwartości aby wspomóc w prezentacji już zestresowanego rozmówcę. Skuteczny menadżer powinien umieć wyłapywać i oceniać cechy zarówno pozytywne jak i negatywne kandydata.

Warto także kiedy zna nieco zagadnień z zakresu psychologii, aby lepiej móc określić predyspozycje i odporność na stres przyszłego pracownika. Osoba prowadząca rekrutację jako kierownik swojego zespołu powinien dobrze przygotowywać się do rozmów kwalifikacyjnych i wcześniej komponować zakres zagadnień, o które będzie pytał rozmówców.

Zwiększa to prawdopodobieństwo wyboru najlepszych kandydatów do pracy.